Tamburinens skola har en bred och innehållsrik verksamhet för elever i förskoleklass och fritidshem till årskurs 6.

fredag 17 november 2017

Information om nästa vecka på arabiska språket.


Information till vårdnadshavare

Information om branden på Tamburinens skola

Sent på torsdag kväll fick Räddningstjänsten larm om en brand på Tamburinens skola. Branden kunde släckas ganska snabbt, men det finns delar av skolan som inte är användbara. Klassrummen för årskurs 2 och 4 är brandskadade och del av övriga lokaler är rökskadade. Hur stor rökskadan är vet vi i dagsläget inte. Skadebedömning pågår idag, fredag och vi ber att få återkomma till er när vi vet mer.
Tamburinens förskola, matsalen och köket på skolan samt Vitsippans fritidshem, skolans expeditionsdel och två klassrum har klarat sig från skador. Utbildningskontoret och kommunens fastighetsbolag Norrevo undersöker alternativa lokaler för nästa vecka och kommande tid framåt.

Frågor och svar
Här finns några frågor och svar om vad som händer framåt.

Var ska vi vara nästa vecka och kommande tid framöver?

  • Förskoleklass och årskurs 1, 2 och 3: På måndag kommer eleverna till skolan eller fritidshemmet som vanligt. Fritidshemsverksamheten kommer att vara öppen ordinarie tider.
  • Årskurs 4: Måndag - Undervisningen är inställd så vi kan ställa iordning lokalerna där vi ska bedriva undervisningen. Tisdag - Elever och personal ses på grusplanen och går till Klockaretorpskolan tillsammans där de ska ha undervisning framöver.
  • Årskurs 5: Måndag - Undervisningen är inställd så vi kan ställa iordning lokalerna där vi ska bedriva undervisningen. Tisdag - Elever och personal samlas utanför sin kapprumsdörr och går till Borgsmoskolan tillsammans där de ska ha undervisning framöver.
  • Årskurs 6: Måndag - Undervisningen är inställd så vi kan ställa iordning lokalerna där vi ska bedriva undervisningen. Tisdag - Elever och personal samlas utanför sin kapprumsdörr och går till Borgsmoskolan tillsammans där de ska ha undervisning framöver.

Hur gör jag för att få tillgång till mitt barns kläder och saker som fanns på skolan?
Klassläraren återkommer till dig om och när du kan få tillgång till ditt barns kläder.

Mitt barns tillhörigheter är skadade och/eller förstörda. Får jag ersättning?
Huvudregeln är att ersättning för förstörda tillhörigheter går på ägarens hemförsäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag om ditt barns tillhörigheter har blivit förstörda i branden.

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Rektor

Caroline Norén
Ledningsresurs

Information på andra språk om branden

Somaliska


                                                                      ArabiskaUnder kvällen torsdag 16 november utbröt en brand här på Tamburinen. Två klassrum skadades allvarligt och stora delar av skolan har rökskadats.
  • Det betyder att fritidshem och skola kommer vara öppen för de yngre barnen förskoleklass, årskurs 1 och 2 från kl 06.00 på fredag morgon 17 november.
  • På grund av lokalbrist kommer inte undervisningen att kunna genomföras för äldre barn årskurs 3, 4, 5 och 6. Dessa elever kommer att behöva stanna hemma.
  • Vi rekomenderar er att stanna hemma med barnen idag om man har den möjligheten, då vi inte kommer ha samma utrymmen att hålla till i.